Søk verv i SiA styret eller som UGA leder nå

SiA Styret
SiA-styret har det overordnede ansvaret for SiA sin utvikling. Gjennom å sitte i styret til SiA får du både styreopplæring og spennende erfaring fra en organisasjon som har et tilbud som betyr mye for mange.

UGA leder
🏗 Du vil bygge en av landets raskest voksende studentfestivaler
🔥 Du brenner for studentmiljøet i Agder, gode kulturopplevelser og møteplasser
👩‍🚀Du er visjonær og vil tilegne deg erfaring med å lede en stor organisasjon
🕵️‍♀️Du er strukturert og syntes exel👨‍💼👩‍💼, planverk og nettverksbygging🤑 er gøy🥳

Generelt

Du kan stille til valg helt frem til valgforsamling 13. november.
Les mer om vervene og send inn søknadsskjema her: https://vt-agder.no/valg2019/
Alle som stiller får mulighet til å holde en 5 minutter lang valgtale med 5 minutter til spørsmål, de som ikke kan møte opp på valgdagen kan sende inn en video en uke i forveien som vil bli avspilt til valgforsamlingen.

SiA Styret

SiA-styret har det overordnede ansvaret for SiA sin utvikling. Gjennom å sitte i styret til SiA får du både styreopplæring og spennende erfaring fra en organisasjon som har et tilbud som betyr mye for mange. I styreperioden som har vært har styret blant annet vedtatt å ansette en psykolog i SiA-helseteamet og en egen folkehelse-trainee. I kommende periode kan man være med på å påvirke utviklingen av ny utbygging av studentboliger og andre viktige prosjekter for studentene.

Som styreleder i SiA får du et stort innblikk i SiAs daglige drift. Sammen med direktøren og resten av administrasjonen setter du dagsorden for styremøtene i SiA. Videre får du mulighet til å delta i prosesser som er viktig for studenter gjennom arenaer både lokalt og nasjonalt i studentpolitikken. Du får erfaring som møteleder og ansvar for at styremøtene skal gjennomføres på en effektiv og god måte. Kort sagt et spennende verv for deg som brenner for studentene på Sørlandet.

 

UGA leder
🏗 Du vil bygge en av landets raskest voksende studentfestivaler
🔥 Du brenner for studentmiljøet i Agder, gode kulturopplevelser og møteplasser
👩‍🚀Du er visjonær og vil tilegne deg erfaring med å lede en stor organisasjon
🕵️‍♀️Du er strukturert og syntes exel👨‍💼👩‍💼, planverk og nettverksbygging🤑 er gøy🥳

UGA Leder
Leder for StudentUGA i Agder skal lede sitt styre gjennom planlegging, gjennomføring og evaluering av StudentUGA i Agder 2021.
StudentUGA i Agder er en studentfestival som har blitt arrangert over 10-15 dager i februar de siste årene.
Festivalen har engasjert mellom 35-48 forskjellige bidragsytere bestående av linjeforeninger, studentorganisasjoner, studentaktiviteter, kommune og lokalt kultur- og næringsliv i rundt 40-50 forskjellig arrangementer.
Festivalen søker en visjonær leder med stort driv som vil videreutvikle festivalen til det beste for studentmiljøet i Kristiansand og Grimstad.
Leder rekrutterer sitt eget styre, som sammen skal rekruttere gjengledere i begge byer.
Har du spørsmål om UGA?
Ta kontakt med prosjektleder i SiA, Anette Bylund.
anette.bylund@sia.no