Åpning av Spicheren

Kjære Spicheren medlemmer! Nå gleder vi oss til å snart se dere på senteret igjen. Spicheren planlegger for åpning den 15. juni, som er i tråd med den datoen regjeringen har satt som planlagt åpningsdato for treningssentre i Norge.

I den anledning er det en del informasjon som skal ut til våre medlemmer. Vi håper du tar deg tid til å lese igjennom dette, slik at vi får til en best mulig oppstart for deg, andre medlemmer og ansatte.

Hvordan åpner vi senteret?
Vi må avvente endelig veileder fra helsemyndigheten før vi kan si helt presist hvordan senteret kan åpne igjen. Det som er helt sikkert er at noen endringer i driften blir det. Vi håper alle er positive og innstilt på det som kommer fremover. Vi skal informere når vi kan, og gjøre vårt beste for å skape gode treningsopplevelser til tross for situasjonen vi er i!

Info om medlemskap

Spicheren stengte dørene 12. mars som følge av situasjonen med Korona viruset. Når vi åpner senteret 15. juni har vi holdt stengt i 3 måneder. Vi har hele tiden sagt til våre medlemmer at tapt treningstid som man har betalt for, skal kompenseres. Dette vil vi gjøre på følgende måte:

  • Periodekort – forskuddsbetalt (årskort, månedskort o.l. )
    Dersom du hadde et aktivt periodekort den 12. mars forlenges sluttdatoen på kortet ditt med 3 måneder.
  • Avtalegiro – løpende trekk
    Etter stengning den 12. mars rakk vi ikke stoppe fakturering/avtalegiro-trekket for trening i april med forfall 20. mars. Fakturering/avtalegirotrekk for mai og juni ble stoppet. Når vi åpner senteret igjen 15. juni, startes fakturering/avtalegirotrekk for juli med forfall 20. juni. Dersom du har betalt medlemsavgift i perioden vi hadde stengt, så blir dette automatisk trukket ifra ved kommende faktureringer. 
  • Vi ber om at spørsmål om medlemskap sendes oss på post@spicheren.no. Vi skal svare så raskt vi kan og gjøre vårt ytterste for å hjelpe deg.

Nye parkeringsrutiner

Fra 1. august 2020 blir det en omlegging av parkeringsregimet for medlemmer på Spicheren. Vi kommer fortsatt til å tilby 3 timer gratis parkering til våre medlemmer, MEN parkeringsområdene blir noe endret. Se egen sak om parkering her!

Nyheter på senteret

I perioden med stenging har Spicheren benyttet tiden til å ruste opp senteret.
Ut over et omfattende vedlikehold av utstyr, grundig rengjøring og litt oppussing har vi noen nyheter som vi håper dere vil sette pris på.

  • Nytt gulv og nye løfteplattformer i riggområdet i helsestudio, hvilket gir bedre treningsforhold og betydelig mindre støy.
  • Nytt utetreningsområde på baksiden av Spicheren som er knyttet sammen med sal 3 (Metcon rommet). Dette blir et område som gjerdes inne og blir tilgjengelig fra innsiden av Spicheren.

Byggeprosjekt utenfor Spicheren

Det kommende året (frem til juni 2021) vil det være stor byggeaktivitet på utsiden av Spicheren. Studentsamskipnaden i Agder (SiA) skal bygge et nytt bygg som skal inneholde studentsenter og helsesenter med fastleger, tannleger m.m. Dette blir et flott tilskudd for studentene, campusområdet og bydelen. Tilgangen til Spicheren blir litt endret i byggeperioden, men det blir skiltet godt til inngangspartiet. Vi håper dere er tålmodige med oss i byggeperioden.