Fysioterapi

i 3.etg på Spicheren ligger motorikken som drives av fysioterapeut Christina Sandvand Omfjord 

Se hennes hjemmeside her