For beboere

På "Min side" finner du dine fakturaer, sjekklister og kontrakt, samt at du kan sende feilmelding. Vårt boligreglement vil også gi nyttig informasjon om hva du må være oppmerksom på i ditt leieforhold.

Verdt å vite

Brann

SiA prioriterer brannsikkerhet og -forebygging høyt, og arrangerer brannøvelser hver høst på våre studentboliger. De fleste studentboliger i SiA har brannvarslingsanlegg som er direkte tilkoblet brannvesenet eller Securitas. 
I tillegg har alle komfyrer tidsbryter eller komfyrvakt som må aktiveres ved bruk.

Det forventes at du gjør følgende når du flytter inn:

 • sjekker hvilke rømningsveier/slukkeutstyr som finnes i din bolig
 • deltar på brannøvelser hver høst
 • evakuerer bygget umiddelbart når alarmen går
 • holder komfyr og viftefilter på kjøkkenet rent
 • aldri forlater kjøkkenet under matlaging
 • unngår "juletrekoblinger" av ledninger
 • ikke lader pc/nettbrett/mobil på natta
 • ikke blokkerer rømningsveier
 • tegner egen innboforsikring for dine personlige eiendeler

Når alarmen går:

 • Gå ut via røykfrie rømningsveier - ikke bruk heis.
  Hjelp de som trenger det og trekk bort fra bygningen

Alle rom har en detektor i taket, tildekking eller sabotasje på denne medfører et gebyr. 

BRANN - 110                 POLITI - 112                   AMBULANSE - 113

Besøk

Det er tillatt å ha overnattingsgjester i boligen i inntil en uke. Det er ikke tillatt å ha gjentatte besøk dersom dette er til sjenanse for andre leietakere. Leietaker må selv være tilstede under overnattingen eller besøket. 

Tenker du på å leie ut boligen din? Les mer om fremleie her.

Bomiljøvakt

Bomiljøvakt utføres av Securitas og er tilgjengelig fra klokken 15.00 på ettermiddagen til klokken 07.00 på morgenen. I tillegg til helger og helligdager. 

Tjenesten er for å gi deg som beboer trygghet og trivsel i boligen. Har du behov for assistanse ved for eksempel husbråk, uvedkommende tilstede, akutt behov for hjelp pga skade i boligen eller liknende får du hjelp av en bomiljøvakt.

Bomiljøvakten kan også assistere ved innlåsing hvis du har glemt eller mistet nøkkelen. Se prislisten for denne tjenesten. 

Kristiansand 22 97 10 71

Grimstad 22 97 10 85  

 

 

Feil på boligen

Med engang du har flyttet inn - sjekk boligen grundig og fyll ut sjekkliste for innflytting på MinSide - innen 7 dager

I botiden
- har du tett vask, en løs list, mangler lyspære eller du lurer på noe angående renhold eller renovasjon?

- send feilmelding på "Min side" 

Vår driftsavdeling sjekker kontinuerlig tjenesten og feilen blir behandlet så raskt som mulig. I helger og helligdager blir ikke tjenesten sjekket. Er det feil eller mangler som ikke kan vente til neste arbeidsdag kontakt Securitas i perioden 15.00 - 07.00 i ukedager og helger.

 • Securitas Kristiansand tlf. nr.: 22 97 10 71
 • Securitas Grimstad tlf. nr.: 22 97 10 85

Du må ikke ringe direkte til en leverandør selv, alle feilmeldinger/skader må meldes til SiA Teknisk via feilmeldingstjenesten på MinSide.

Flytte eller bytte leilighet

Ønsker du å bytte bolig til en annen SiA Bolig, søk om bytte av bolig via "Min Side".

Alle økonomiske poster må være oppgjort for inneværende bolig og det må ikke være opphold i kontrakten. Vær rask med flyttingen og levering av forrige nøkkel, så slipper du dobbel husleie. Du betaler 2 leier så lenge du har 2 nøkler, og alltid dobbel leie på flyttedagen.

I studiestart og semesterstart har vi ikke mulighet til å administrere interne flyttinger, men vi hjelper så raskt som mulig.

Ønsker du å flytte ut for godt - gå til "Min Side" og si opp kontrakten din - 1 mnd. innen den første i påfølgende måned.

Husleie og faktura

Forfall: 20. hver måned. Du vil finne fakturaen på "Min Side".
Du mottar e-post fra oss når ny faktura er tilgjengelig.
Du kan betale direkte fra "Min side" eller benytte
efaktura

Husleien løper fra kontraktsstart, selv om du skulle flytte inn senere. Husleien er inklusiv strøm, internett og vaktmestertjenester.

Nyttig informasjon:
- Kontonummer: 3000 13 27069 (Pluss Bank)
- Forfallsdato er 20. hver måned. Du betaler 20 dager på etterskudd og 10 dager på forskudd hver måned.

Januar, juni og august 
Forfallsdato for disse månedene vil variere noe grunnet studiestart, avslutning av regnskapsår og dersom du forlenger din kontrakt etter 15. Juni, vil du få 2 husleier i Juni, grunnet ny kontraktsstart.

Purring
Hvis du er sen med betalingen vil du motta én (1) purring med teksten inkassovarsel. 

Inkasso og utkastelse
Hvis du er sen med betalingen, vil du kun motta en purring med teksten Inkassovarsel. Deretter sender vi varsel om utkastelse, - (varsel etter TVFBL). Dette er siste varsel før saken sendes Namsmannen. Det tilkommer et gebyr for TVFBL i tillegg til Namsmannens gebyrer ved utkastelse. Det blir derfor fort veldig dyrt om du ikke betaler husleien. I tillegg får du betalingsanmerkning i offentlige registre. 
SiA har avtale med inkassoselskapet Lindorff.
Les mer på: www.tagrepidag.no  

For spørsmål ang faktura/økonomi kontakt oss på 4000 1018 eller på e-post

Internett og TV

Internett

I alle boenheter henger det en hvit internettboks (aksesspunkt). Fra denne boksen har du flere valgmuligheter:

 • Eduroam
  Eduroam er UiA sitt trådløse nettverk. Dette nettverket finner du også på UiA, i tillegg til enkelte steder i sentrum. Passord for tilkobling får du hos UiA.
 • Kablet nett
  Du kan også bruke datakabel dersom du ønsker det. På undersiden av den hvite boksen er det to datauttak på høyre side som du kan bruke. Datauttaket helt til venstre er satt av til TV-boksen.
 • Privat trådløst nett
  Logg deg inn på https://wifi.sia.no dersom du ønsker å opprette eget trådløst nett med passord. Brukernavn og passord for pålogging finner du på forsiden av den hvite boksen.

TV

Sjekk at det er dataledning mellom den hvite internettboksen og den sorte TV-dekoderen. Fra internettboksen må dataledning gå ut fra datauttak på venstre side.

TV-dekoderen kan du koble til TV’en med HDMI-kabel. Det er mulig å hekte dekoderen av veggen hvis du har behov for å flytte den. Når du kobler deg opp skal gratiskanalene komme frem automatisk. Flere kanaler kan du bestille på www.min.snap.tv. Du må selv holde HDMI kabel, og du må betale NRK lisens når du bruker TV dekoderen.

Support

UiA som er nettleverandør gjennomfører ved behov vedlikehold og oppdateringer på nettverket hver første torsdag i måneden fra kl 18.00 og utover. Normalt skal du ikke merke noe, men det kan ved uforutsette problemer oppstå nedetid på 10-15 minutter.

Ved internettproblemer eller tekniske problemer ved TV signalene kan du kontakte support:

KRISTIANSAND OG GRIMSTAD

Miljø

Tenk grønt
SiA er sertifisert som Miljøfyrtårn. I løpet av et år bruker SiA flere millioner på strøm, vann og renovasjon. Ved å slå av lys når du går ut av et rom, ikke bruke mer vann enn du trenger, og sorterer søppel nøye, kan du bidra til å minske miljøbelastning og driftskostnader. For oversikt over hvordan søppel skal sorteres, besøk Sortere.no

Gjenbruksrom
På noen av våre studentboliger har vi gjenbruksrom, sjekk med SiA hvilke bygg det gjelder. Her kan du levere inn ting du selv ikke trenger og som kan være til glede for andre, eller du kan finne noe du selv har behov for. Tingene må være hele og i god stand. Vi tar dessverre ikke imot tekstiler.

Røyking
Alle våre studentboliger er røykfrie, dette gjelder også E-sigaretter og dampere.  Det er ikke tillatt å røyke i fellesrom, veranda, egen bolig eller i vinduskarmen.  Vennligst gå ut av bygget og litt vekk fra inngangspartiet av hensyn til andre.  Brudd på reglene kan medføre oppsigelse av leieforholdet.

Bod
Kristiansand: Alle rom har egen bod tilhørende sitt rom
Grimstad:     Det er dessverre ikke bod til alle. Ønsker du bod for lagring av diverse ting, kontakt SiA for tildeling og adgang. Det er ingen kostnader    tilknyttet det å ha bod.

Fellesrom
Vi har gleden av å tilby fellesrom på noen av våre bygg. Disse kan du låne til forskjellige arrangementer.

- Du må ha leiekontrakt på bygget fellesrommet ligger for å kunne låne det.
- Eget skjema signeres i resepsjonen før nøkkel utleveres.
- Vi leier ikke ut fellesrom i August, Desember eller Mai pga eksamen.
- Max 20 personer - servise og bestikk til 18 personerNøkler

Ved tap av nøkkel må du kontakte SiA for å få ny. Et gebyr for tap av nøkkel vil tilkomme.

Dersom du har mistet nøkkelen eller har låst deg ute fra hybelen utenom åpningstid, må du kontakte Securitas. Det vil tilkomme et gebyr for innlåsing.

 • Securitas Kristiansand tlf.: 22 97 10 71
 • Securitas Grimstad tlf.: 22 97 10 85

Kristiansand
Kaserneveien 28-36 og Obltn Omdalsvei 21-75 har nøkkelbrikke system fra Trioving. Du kan også overføre penger til brikken, slik at den fungerer som en betalingsbrikke på vaskeriene. Les mer om dette under fanen "for beboere/vaskeri

 • Dersom låsen blinker rødt og grønt er det tid for å skifte batteri. Logg inn på "Min Side" og send feilmelding via vår elektroniske feilmeldingstjeneste. 

Grimstad
Jon Lilletuns vei 15-23 og Tønnevoldsgate 26 har nøkkelbrikker fra Vingcard. Du kan også overføre penger til brikken, slik at den fungerer som en betalingsbrikke på vaskeriene

 • Dersom låsen lyser gult er det tid for å skifte batteri. Logg inn på "Min Side" og send feilmelding via vår elektroniske feilmeldingstjeneste.

Parkering på campus

Parkering ved studentboligene på Campus
Det er avgiftsparkering på alle parkeringsplasser på Campus, og svært begrenset med plasser. SiA kan ikke garantere muligheten for å få parkert. Områdene er skiltet og håndheving utføres av Apcoa Parking (Europark). Benytt gjerne det gode busstilbudet, eller ta med sykkel.

Månedsparkering
Som beboer har du ved ledig kapasitet mulighet til å inngå abonnementsavtale til kr. 200,- pr. mnd.  Ved abonnementsavtale kan du parkere på SiA's parkeringsplasser døgnet rundt.  Husk å følge oppsatt skilting.  Det er kun våre beboere på Campus som har anledning til å inngå en slik avtale, og man kan bare opprette ett parkeringsabonnement per leiekontrakt - dvs kun en bil. Du kan ikke tegne abonnement før du har flyttet inn og det kan ta noen dager etter innflytting før du har mulighet til å opprette en slik avtale.  Frem til da må du benytte deg av døgnparkering.  Vi gjør oppmerksom på at det ikke garanteres P-plass selv om du inngår avtale, og at du selv er ansvarlig for at du har en gyldig avtale.

Dersom du opplever problemer med å opprette abonnementsavtale må du kontakte ditt lokale SiA-kontor.

Slik oppretter du abonnement
1. Logg inn her og opprett NY BRUKER (dersom du allerede har opprettet bruker er det bare å logge seg på med tlf.nr. og passord)
2. Legg inn betalingskort på PROFIL fra menyen til venstre
3. Velg NY PARKERINGSAVTALE fra menyen til venstre
4. STED: velg riktig by
5. ANLEGG: Velg den adresse du hører inn under
6. PRODUKT: "Langtidsparkering 1 måned"
7. SKILTNUMMER: "AB12345"
8. OPPSTARTSDATO: dd.mm.åååå
9. Parkeringsabonnementet fornyes automatisk så lenge du bor hos oss og det er dekning på konto.

10. Ønsker du å avslutte avtalen må dette skje før belastningsdato for ny periode. Belastet periode er bindende. 
11. Du er selv ansvarlig for å sjekke at du har gyldig parkeringsavtale
12. Bytter du mobilnummer - husk å endre dette også i avtalen og på min boligside.

 

Gjesteparkering

På campus Kristiansand kan gjester parkere ved studentboligene til kr 25,- pr døgn. Bruk Europark- eller Easypark appen. Koden er 6850.  Prisen er den samme om du parkerer 1 eller 24 timer. 

På campus Grimstad er halve parkeringsplassen ved Jon Lilletunsvei 2 reservert for gjester. Pris kr 15,- pr døgn. Bruk Europark- eller Easypark appen. Prisen er den samme om du parkerer 1 eller 24 timer.

Europark appen er gratis å bruke mens Easypark appen har påslag på minst 4 kroner per parkering.

 

Parkering for forflyttingshemmede

Beboere med bevis om parkeringstillatelse for forflyttingshemmede fra kommunen kan parkere gratis på reserverte plasser.

Parkering ved øvrige boliger

Kristiansand

St. Olavsvei 43 - 20 parkeringsplasser. Ingen avgift.

Kongsgård Alle 7,9 og11 - 15 parkeringsplasser. Ingen avgift.

Marviksveien 98 - 50 parkeringsplasser. Ingen avgift.

Kristian IV's Gate 101 - Ingen parkeringsplasser. 

Grimstad

Tønnevoldsgate 26 - 33 parkeringsplasser. Ingen avgift.

 

Post

Det er flere måter å motta post på.  Vanlig brev og små pakker blir normalt levert direkte i din postkasse dersom du har merket denne med navn. 

Har du bestilt varer på nettet og det blir levert eksempelvis med DHL eller annen ekspressleverandør, vil du bli ringt opp (gjerne på dagtid) for å signere og motta pakken. Regner du ikke med å være hjemme, les info fra leverandør og velg annet sted i nærheten du kan hente.

Ved større pakker levert av Posten, vil du motta en hentelapp i din postkasse. Du må da selv medbringe denne til oppgitt hentested, gjerne post i butikk i nærheten.

Viktigst er at du oppgir korrekt adresse:

Navn, romnummer, adresse, postnummer, poststed.

 

 

 

Renhold

Renhold

Boligen
Du er selv ansvarlig for renhold av din egen bolig.  Deler du bad/kjøkken med en annen person er det lurt å snakke sammen om forventninger. Sett opp en oversikt over når og hvordan dere fordeler dette ansvaret.
For godt innemiljø, unngå å tørke tøy på rommet og luft regelmessig.

Felleskjøkken
Der hvor flere deler kjøkken sammen, er det unike muligheter for lage et godt miljø og bli kjent med andre. Beboerne selv er ansvarlig for rydding og renhold. Et godt tips er å komme sammen og lage  rutiner dere i mellom ved å sette opp en ukentlig liste over faste oppgaver som må gjøres.  


Skadedyr
Fra tid til annen kan det skje at diverse insekter eller skadedyr oppdages. For å unngå dette bør du holde hybelen og kjøkkenet rent. Sukker, mel og andre matvarer bør oppbevares i lukkede bokser. Sorter søppel og ta det ut regelmessig. Skift sengetøy og støvsug senga minst hver 2. uke. Dersom du oppdager skadedyr, må du melde dette umiddelbart ved å logg på "Min side"

Vaskeri

Vaskeri
Kontakt ditt SiA-kontor for få brukernavn og passord for adgang til å vaske tøy. 
Dersom du har penger igjen ved utflytting kan du selv overføre disse tilbake til din konto.

INNLOGGING VASKERI 

Her finner du mer informasjon om innbetaling og reservasjon av maskiner i vaskeriet.

Kristiansand:

 • St. Olavsvei
 • Kaserneveien 12
 • Kongsgård Allé 7 og 11
 • Kongsgård Allé 9
 • Kristian IV's gate 
 • Marviksveien 98
 • Kaserneveien 28 (Kaserneveien 28-36)
 • Kaserneveien 34(Kaserneveien 28-36)
 • Oberstløytnant Omdals vei 21-75
 • Kaserneveien 11. (Kaserneveien 8-11 og 13-24)

Grimstad:

 • Jon Lilletunsvei 23 (Jon Lilletuns vei 15-23)
 • Tønnevoldsgate 26
 • Jon Lilletunsvei 2A
 • Jon Lilletunsvei 2B

Feil på maskiner? Logg inn på "Min Side" og meld feilen.

SiA Bolig, Kristiansand

Telefon: 4000 1018
E-post: sia@sia.no
Adresse: Universitetsveien 32
Postboks 1864 Gimle
4686 Kristiansand

Se i kart

Åpningstider: 08.00 til 16.00

Buss stopp: UiA v/Spicheren

SiA Bolig, Grimstad

Telefon: 4000 9007
E-post: bolig.grimstad@sia.no
Adresse: Jon Lilletunsvei 9
4879 Grimstad

Se i kart

Åpningstider: 09.00 til 15.30

Buss stopp: Øygårdsdalen