Vennekollektiv

Husleieøkning

SiA øker husleien fra 1. august

Styret i SiA har vedtatt en generell husleieøkning på 1,5% for våre studentboliger.

Husleieøkningen gjelder fra 1. August 2020

Styret består av 10 personer; 5 studentrepresentanter, 3 universitets-/høyskolerepresentanter og 2 ansatte representanter.

Bakgrunnen for denne økningen er blant annet generell økning i våre vedlikeholdskostnader.

SiA Bolig, Kristiansand

Telefon: 4000 1018
E-post: sia@sia.no
Adresse: Universitetsveien 32
Postboks 1864 Gimle
4686 Kristiansand

Se i kart

Åpningstider: 08.00 til 16.00

Buss stopp: UiA v/Spicheren

SiA Bolig, Grimstad

Telefon: 4000 9007
E-post: bolig.grimstad@sia.no
Adresse: Jon Lilletunsvei 9
4879 Grimstad

Se i kart

Åpningstider: 09.00 til 15.30

Buss stopp: Øygårdsdalen