Informasjon om koronasituasjonen

SiA Bolig har vanlige åpningstider og er tilgjengelige. Vi kan kontaktes på e-post eller telefon. 

Kristiansand: sia@sia.no  / 4000 1018 
Grimstad: bolig.grimstad@sia.no  / 4000 9007 

SiA Helse er også tilgjengelig på chat hverdager mellom kl 0900 - 1500. 

Vi ber alle våre beboere følge situasjonen rundt koronaviruset fortløpende og forholde seg til Folkehelseinstituttets råd og anbefalinger.

Feilmeldinger 
Fra 12. mars prioriterer vårt driftspersonell de viktigste feilmeldingene, det betyr at det som kan vente blir utsatt. Vi prioriterer feil på brannvarslingsanlegg, vannlekkasjer, tette avløp, feil på el-anlegg, ventilasjon og feil på dørlåser.  Sitter du i karantene eller isolasjon, vennligst opplys om dette hvis du legger inn en feilmelding. 

Hygiene 
Vi ber alle våre beboere være ekstra nøye med håndvask og renhold. Deler du kjøkken eller bad med noen er grundig renhold ekstra viktig 
SiA vasker/desinfiserer alle innvendige dørhåndtak, trappegelender, kontakt- og berøringsflater 2 ganger daglig. Vi har også satt inn ekstra renhold og desinfeksjon på vaskeriene

Unngå håndhilsing, kyssing og klemming med personer du ikke er i hustand med.
Hold avstand til andre, helst 2 meter.
Begrens antall personer du du har nær kontakt med og får besøk av, til noen få av gangen, max 5 personer. 
 

Karantene/Isolasjon 
Vi ber alle beboere som blir satt i karantene eller hjemmeisolasjon om å kontakte oss, slik at vi får oversiktDette for at vi skal kunne sette inn tiltak for å hjelpe deg med situasjonen. 

----

We ask all our residents to carefully follow the Corona virus situation and relate to the advice given by Norwegian Institute of Public Health 

SiA Housing offers normal opening hours and we are available. You can contact us by Email or telephone.

Kristiansand: e-mail /00 47 40001018

Grimstad: e-mail / 00 47 4000 9007

SiA Health dept. are also available via chatbox on weekdays between 09AM and 3PM.

 

How to report maintenance issues:

From March 12th. 2020 our technical staff will prioritize the most important messages from you, technical maintenance issues that can wait will be postponed. Our priority will be the fire alarm systems and alarms. We will also prioritize water leakage, clogged drains, issues with the electrical systems, ventilation and door locks. If you have a technical maintenance issue that is critical we ask you to communicate this when you report it. If you are in quarantine or isolation kindly let us know so that we can take the necessary steps.

Hygiene

We ask all our residents to take extra care regarding hygiene and remind you to wash your hands thoroughly and regularly. This is particularly important if you share kitchen or bathroom. SiA will clean and disinfect all door handles inside, banisters and surfaces twice a day. We have also increased cleaning and disinfection in our laundry rooms.

Quarantine/isolation:

If you are in quarantine or isolation kindly let us know so that we know. This is so that we can help your situation.

SiA Bolig, Kristiansand

Telefon: 4000 1018
E-post: sia@sia.no
Adresse: Universitetsveien 32
Postboks 1864 Gimle
4686 Kristiansand

Se i kart

Åpningstider: 08.00 til 16.00

Buss stopp: UiA v/Spicheren

SiA Bolig, Grimstad

Telefon: 4000 9007
E-post: bolig.grimstad@sia.no
Adresse: Jon Lilletunsvei 9
4879 Grimstad

Se i kart

Åpningstider: 09.00 til 15.30

Buss stopp: Øygårdsdalen