Helsekassen

Studenter som i studieåret får utgifter til helse som ikke dekkes av det offentlige, kan søke om økonomisk støtte fra SiA. Ordningen gjelder studenter som har studiet som hovedbeskjeftigelse.

Retningslinjer for Helsekassen

Søknadsfrister

Du kan kun søke om refusjon av utgifter som har påløpt inneværende semester. Søknadsfristene følger akademisk kalender ved UiA:

 • Høstsemesteret 2019: 12. august - 20. desember
 • Vårsemesteret 2020: 6. januar – 12. juni 

Studenter som skal fortsette på høstsemesteret kan søke om å få dekket nødvendig utgifter som er utført i perioden mellom vår og høst semester. I slike tilfeller må det legges ved bevis på at semesteravgift er betalt begge semester. 

Dette kan du søke støtte om

 1. Egenandel hos fastlege/allmennlege.
 2. Behandling foreskrevet av lege:
  • Fysioterapeut
  • Kiropraktor
  • Psykolog med driftstilskudd, krever Egenandelskort*
  • Medisiner på blå resept, krever Egenandelskort*
 3. Utgifter til tannlege når behov for behandling oppstår i studietiden.
 4. Unntak fra støtteordningen omfatter:
  • Regulering
  • Kosmetisk
  • Implantat

* Egenandelskortet skal legges ved etter besøk hos lege, psykolog m/driftstilskudd eller medisiner på blå resept. Lastes ned fra helsenorge.no.

Betingelser

 • Det er kun behandlinger som listes opp her som det kan søkes om refusjon på.
 • Egenandel pr semester: kr. 650,-
 • SiA kan dekke inntil 40% av totalbeløpet etter at egenandelen er trukket fra.
 • Maksimal årlig utbetaling kr 7500.
 • Det utbetales ikke penger på forskudd.
 • Innvilget beløp under kr. 500 utbetales ikke.
 • Ufullstendige søknader blir avslått.

Noen eksempler

Utgifter tannlege: 2400
Lege - egenandelskort: 650
Sum: 3050
Egenandel: 650
Grunnlag for refusjon: 2400
40% av 2400: 960 overføres din konto

Utgifter tannlege: 1700
Lege - egenandelskort: 150
Sum: 1850
Egenandel: 650
Grunnlag for refusjon: 1200
40% av 1200: 480 AVSLAG. Beløp under kr 500.- utbetales ikke.

 

Lurer du på noe?

Spørsmål kan rettes til Eli Stålesen.

SiA Helse, Kristiansand

38 14 13 54 (Telefontid fra 11.00-11.30)
helse@sia.no

Adresse:
Universitetsveien 50
4630 Kristiansand

Buss:
Holdeplass UiA v/Spicheren

Leder:
Eli Stålesen, Psykoterapeut/Master Psykisk helse
eli.stalesen@sia.no

 

Åpningstider:
09.00-15.30 (man-fre)

Drop-in:
14.00-15.00 (man-tors) (Endringer kan forekomme)

SiA Helse, Grimstad

37 23 37 92 (Telefontid fra 11.00-11.30)
helse@sia.no

Adresse
Jon Lilletunsvei 9, 4879 Grimstad
Se i kart

Buss
Holdeplass Jon Lilletuns vei

Leder
Eli Stålesen, Psykoterapeut/Master Psykisk helse
eli.stalesen@sia.no

 

Åpningstider
Man: 09.00-16.00
Tir: 09.00-16.00
Tors: 09.00-16.00 
Fre: 09.00-16.00

Studentprest: Ons: 09.00-16.00

Drop in:
Man: 12.00-13.00
Tir: 12.00-13.00
Tors: 12.00-13.00 
Fre: 12.00-13.00