Bli medlem

Alle medlemskap gir tilgang til hele senteret - inkludert gruppetimer, klatring og basseng

Student Ordinær Før 15.30 Senior Ungdom Prøvetime Klippekort Bedrift

Medlemskap student

Dette medlemskapet kan kun kjøpes av studenter ved høgskoler/universitet som har betalt semesteravgift til Studentsamskipnaden i Agder (SiA). Per i dag gjelder dette følgende undervisningssteder: Universitetet i Agder, Noroff Kristiansand, NLA Mediehøgskolen Gimlekollen, Folkeuniversitetet Sørlandet, Ansgar Teologiske Høgskole, Fagskolen i Kristiansand og Sørlandets Fagskole i Grimstad.

Kjøp medlemskap

Medlemskap ordinær

Dette er Spicherens ordinære medlemskap. Medlemskapet gir tilgang til alle treningstilbud på senteret, og inkluderer en gratis veiledningstime med treningsinstruktør. Ta kontakt med resepsjonen for å booke time.

Kjøp medlemskap

Medlemskap ordinær før Kl. 15.30

Dette er Spicherens ordinære medlemskap med innpassering før kl. 15.30. Medlemskapet gir tilgang til alle treningstilbud på senteret, og inkluderer en gratis veiledningstime med treningsinstruktør. Ta kontakt med resepsjonen for å booke time.

Kjøp medlemskap

Medlemskap senior

Dette medlemskapet kan kjøpes fra man har fylt 65 år. Spicheren har et stort og variert tilbud innen seniortrening og et godt sosialt felleskap. Velkommen! NB! Innpassering før Kl. 15.30

Kjøp medlemskap

Medlemskap ungdom

Ungdomsmedlemskap kan kjøpes fra det året man fyller 16 år og frem til den dagen man fyller 20 år. Er du under 18 år, må medlemskap kjøpes i resepsjonen på Spicheren. Er du under 18 år og skal kjøpe medlemskap på avtalegiro, MÅ en foresatt være med og inngå kontrakten. Velkommen!

Kjøp medlemskap

Prøvetime

Alle er velkommen til å få en gratis prøvetime på Spicheren. Dersom du ønsker en instruktør til å vise deg gjennom senteret og treningsmulighetene våre, er det bare å ta kontakt med resepsjonen og booke en time. NB! Gratis prøvetime forutsetter at du ikke har vært medlem eller hatt prøvetime siste 12 måneder. Grupper/skoleklasser kan IKKE registrere seg på prøvetime. Ta kontakt med resepsjonen.

Klippekort

Klippekort og enkeltbillett må kjøpes i resepsjonen på senteret.

Klippekort Ordinær/10 klipp - kr. 1.220,- 

Klippekort Ungdom/10 klipp - kr. 915,- 

Klippekort Student/10 klipp - kr. 760,- 

Enkeltbillett voksen: kr. 130,-

Enkeltbillett student: kr. 90,-

Bedrift

Spicheren tilbyr bedriftsavtale for bedrifter med mer enn 3 ansatte

For tilbud kontakt: 

Salgs- og markedssjef: Geir Ove Fidje / gof@spicheren.no 

Senterleder: Jahn Olav Marum /  jom@spicheren.no 

 

Informasjon om medlemsskap

Jeg har et spørsmål om faktura

For spørsmål om faktura vennligst kontakt resepsjonen eller send mail til: post@spicheren.no

Medlemsfordeler

Som medlem på Spicheren har du tilgang til Sørlandets største treningsanlegg. I tillegg til alle våre ulike treningstilbud og fasiliteter har du også følgende fordeler:

BLI MEDLEM

Gratis parkering i 3 timer

For å parkere gratis i 3 timer foran Spicheren når man trener, må bilnummeret registreres  i resepsjonen i hele senterets åpningstid. 

Klikk her for utfyllende informasjon om parkering.

Barnepass
Vi har kyndige barnevakter som passer på barna mens du trener på dagtid. Barnepass på dagtid er tilgjengelig for barn 0-5 år alle hverdager kl. 08.45 – 11.45.

Familietrening
Gratis familiesvømming og -klatring på lørdager og søndager (kl. 10.00-15.00). Her kan barn i følge med foreldre som er medlem hygge seg i Spicherens fantastisk flotte svømmebasseng, eller se om de greier å komme seg til toppen i vår 12 meter høye klatrevegg. Skal du klatre med dine barn forutsetter det at du har tilstrekkelige ferdigheter innen sikring og sikkerhet. Se Spicherens sikkerhetsregler for klatreveggen her

Pause i medlemsskap
Som medlem har du mulighet for 2 mnd. pause i medlemskapet. Dette gjelder årskort og 12 mnd. avtalegiro for ordinære medlemskap. Du betaler kun kr 99,- pr mnd. i denne perioden. Som ordinære medlemskap regnes full pris medlemmer, bedriftsmedlemmer og medlemskap som gjelder før kl. 15.30.

Gjestetrening for studenter
Som student og medlem på Spicheren har du nå mulighet til å trene gratis hos ni andre studentsamskipnader når du er på ferie eller kortere besøk.

Trivselsregler

Vi ønsker at alle skal trives og ha en god opplevelse ved å trene på Spicheren. Derfor har vi nedfelt noen enkle og klare trivselsregler. GOD TRENING!

Vi ønsker at du som kunde skal ta hensyn til følgende:

 1. Bruk alltid håndkle når du trener på matter, styrke- og kondisjonsapparater. Spray og tørk av apparatene etter bruk.

 2. Hold orden til glede for alle ved alltid å rydde på plass utstyr etter bruk. Skulle du oppleve feil/mangler ved utstyr, vennligst meld fra umiddelbart til personale i helsestudio eller resepsjonen.

 3. Sørg alltid for å bruke rent treningstøy og rene innesko når du trener. Benytt skohyller til utesko i garderobene der dette finnes.

 4. Bruk av treningstøy: Overkroppen skal tildekkes av treningstøy. Det er ikke tillatt med kun sports-BH eller tank-tap som er åpen på sidene.

 5. Ved bruk av svømmeanlegget SKAL man alltid ta full kroppsvask/dusj uten klær før man går i bassenget, boblebadet eller badstuen. Det er IKKE tillatt å gå i basseng/boblebad med truse under badetøyet. Mat og drikke i glassflaske er IKKE tillatt i svømmeanlegget.

 6. Bruk alltid håndkle til å sitte på når badstue benyttes.

 7. Du er velkommen til å nyte mat i vårt trivelige resepsjonsområde, mens garderobene begrenses til drikke før og etter trening.

 8. Benytt alltid garderobeskap og forebygg tyveri ved å låse skapet. Du er selv ansvarlig for ting som ikke er innelåst i garderoben

 9. Slipp andre til på treningsapparatene når du har pause, så blir det mindre ventetid for alle.

 10. Det er ikke tillatt å filme/ta bilde av andre medlemmer på senteret uten samtykke.

 11. Spicheren er et "Rent senter". Bruk av ulovlige preparater vil medføre utestengelse. Les mer her
Personer som ikke overholder trivselsreglene kan vises bort fra senteret.

«Rent senter»

Spicheren har inngått avtale om Rent senter med Antidoping Norge fordi vi ønsker et rent, sunt og helsefremmende treningsmiljø på våre treningssentra. Vi tolererer derfor ikke bruk av dopingmidler blant våre kunder.

Som medlem av Spicheren tar jeg avstand fra bruk av dopingmidler, og er kjent med at bruk av dopingmidler utgjør et vesentlig mislighold av medlemsavtalen som gir Spicheren rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning. Jeg forplikter meg til ikke å bruke dopingmidler som fremkommer på særskilt dopingliste for treningssentre. Jeg er kjent med at lista til enhver tid kan finnes på antidoping.no Spicheren har inngått avtale med Antidoping Norge om gjennomføring av dopingkontroll. 

Der senteret registrerer tegn og symptomer på bruk av dopingmidler er jeg innforstått med at jeg vil bli innkalt til en samtale. Under samtalen vil jeg bli forelagt en avtale om dopingkontroll som forplikter meg til å avgi dopingprøve mens jeg befinner meg på treningssenteret dersom det fortsatt foreligger tegn til mulig dopingbruk.

Dersom jeg ikke signerer erklæringen, anses det som et vesentlig mislighold av min medlemsavtale, og Spicheren har anledning til å heve treningsavtalen.

Med ikraftsettelse fra 1.juli 2013 er all bruk av dopingmidler kriminalisert etter Legemiddelloven,  § 24 a. Bruk av – eller mistanke om bruk av dopingmidler på Spicheren kan bli politianmeldt.

Nøkkelbrikke

Nøkkelbrikken må kjøpes (Kr. 99,-) når medlemskap inngås. Nøkkelbrikken skal alltid tas med når du trener og uoppfordret benyttes på kortleser ved innpassering før du går til garderober/idrettsfasiliteter. Erstatning for mistet nøkkelbrikke kjøpes i resepsjonen for kr 99,-

 

Avtalegiro

Medlemmer som velger avtalegiro som betalingsform må godkjenne/aktivere avtalegiro i egen nettbank snarest etter at de er registrert som medlem. Da unngår de å få tilsendt månedlig faktura. Avtalegiro trekkes den 20. hver måned, og er betaling for neste måneds medlemskap. Oppsigelse av medlemskap må være mottatt av Spicheren senest den 5. i måneden for å unngå trekk for neste måneds trening.

Registrer avtalegiro

Prisjustering

Spicheren forbeholder seg retten til å prisjustere månedlig trekkbeløp i henhold til ordinær prisjustering av medlemskap. Prisjusteringer kan likevel ikke iverksettes før 12 mnd etter avtalen er inngått (12 måneder prisgaranti).

Generelt

På forvarsel vil tilbudet og åpningstiden kunne være begrenset eller endret. Informasjon om dette vil bli gitt på våre nettsider samt på vår Facebook side. Spørsmål om medlemskap, faktura, purring, frys og pausing og oppsigelser kan sendes til post@spicheren.no

Ansvar

Spicheren fraskriver seg ethvert ansvar for tap og/eller skade på personlige eiendeler som følge av opphold i anlegget. I tilfeller der medlemmer medbringer barn i anlegget, bærer medlemmet selv ansvar for barnets sikkerhet.