Idrettshaller

På Spicheren har vi en håndballhall og en volleyballhall. Det er stor aktivitet i begge hallene på ettermiddag og kveld. Spicheren har drop-in fotball og badminton som du kan delta på. Ellers er det en rekke studentaktiviteter i regi av KSI og KRIK. For leie og leiepriser av haller, kontakt Kristian Jøranson