Åpningstider påsken 2020

Åpningstider SiA Bolig i påsken 

Kristiansand:
Mandag 0800-1600
Tirsdag 0800-1600
Onsdag 0800-1300 
Kontakt oss gjerne på telefon 4000 1018 eller e-post sia@sia.no
 
Grimstad:
Mandag 1000-1300
Tirsdag 1000-1300
Onsdag 1000-1300
Kontakt oss gjerne på telefon 4000 9007 eller e-post bolig.grimstad@sia.no

Åpningstider SiA Helse i påsken 

SiA Helse er tilgjengelig mandag, tirsdag og onsdag via sine onlinetjenester. 

Ved behov utover dette: Kontakt leder Eli Stålesen på mobil 99 50 75 59