Dette er SiA

SiA er velferds- og kulturorganisasjonen for studentene på Sørlandet. Vi er til for å skape trygghet og trivsel i livet rundt studiene, slik at studentene skal ha et best mulig utgangspunkt for å gjøre det bra.

SiA har en rekke velferdstilbud til studenter på Agder. Vi tilbyr barnehager, helsetilbud, boliger og bokhandler, samt at vi driver møteplasser som Kafé Kampus, Østsia, Buebox og treningssenteret Spicheren. Vi satser på kultur gjennom egne festivaler og støtte til mer enn 50 studentforeninger.

SiA er styrt av studentene, og overskudd fra driften brukes til å lage nye og bedre tjenester for studentene.

Målet vårt er å bidra til at Sørlandet blir kjent som landets beste sted å studere.

Organisasjonskart

Avdelingsledere

 

  Solveig V. Larsen 

  Leder SiA Barnehage

  Tlf: 97 11 78 43

  E-post

 

  Åsa G. Aglen

  Leder SiA Bok

  Tlf: 92 09 55 46

  E-post 

 

  Heming Bentsen

  Leder SiA Bolig

  Tlf: 91 57 13 18

  E-post 

 

  Eli Stålesen

  Leder SiA Helse 

  Tlf: 99 50 75 59

  E-post

 

  Jon Egil Andersen

  Leder SiA Mat & Drikke

  Tlf: 98 22 39 91

  E-post

 

  Jon Gotteberg

  Leder SiA Kultur

  Tlf: 94 82 28 78

  E-post 

 

  Jahn Olav Marum

  Leder SiA Trening

  Tlf: 90 55 39 36

  E-post

 

  Ole Jan Moseid

  Leder SiA Teknisk

  Tlf: 93 28 84 44

  E-post

 

  Thomas B. Jensen

  Økonomisjef

  Tlf: 47 31 71 11

  E-post

 

Toppledelse

                                    

 
Pål Harv Kenneth Kristiansen Jahn Olav Marum
Administrerende direktør Leder Eiendom

Leder marked og

kommunikasjon

E-post E-post E-post

                                                                                                 

 
Grete Broen  Rolf Arne Johansen Per Kåre Selle
Leder organisasjon  Leder IT Leder HR
E-post  E-post E-post