Media

SiA Profilhåndbok

Profilmanualen gir retningslinjer for hvordan SiAs profil skal benyttes. Riktig og konsekvent bruk av profilen er avgjørende for tydelig kommunikasjon av merkevaren, og for effektiv produksjon av grafiske elementer. Retningslinjene skal ikke være til hinder for kreative prosesser, men det er viktig at eventuelle avvik fra profilen avtales med SiAs markedsansvarlig. Jahn Olav Marum: jom@sia.no 

SiA Profilhåndbok

Toppledelse

                                    

 
Pål Harv Kenneth Kristiansen Jahn Olav Marum
Administrerende direktør Leder Eiendom

Leder marked og

kommunikasjon

E-post E-post E-post

                                                                                                 

 
Grete Broen  Rolf Arne Johansen Per Kåre Selle
Leder organisasjon  Leder IT Leder HR
E-post  E-post E-post