Miljøfyrtårn

SiA har valgt å miljø sertifisere seg hos Stiftelsen Miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

SiA skal medvirke til, og være pådriver for, bærekraftig utvikling ved å ha en bevisst og langsiktig miljøstrategi. Vi skal redusere den totale miljøbelastningen gjennom konkrete tiltak innenfor innkjøp, energiforbruk, avfallsmengder og transport. SiA er miljøfyrtårnsertifisert med alle avdelingene.