Semesteravgiften

Hva er semesteravgiften?

Semesteravgiften er en avgift som utdanningsinstitusjoner tilknyttet en studentsamskipnad er lovpålagt å kreve inn. Avgiften går til Studentsamskipnaden i Agder (SiA) og brukes til å finansiere velferdstilbudet til alle våre studenter.

Fra høsten 2017 er denne avgiften kr. 485,- per. semester. Av dette utgjør kr. 32,- kontingent for UiA-studentenes medlemsskap i Norsk Studentorganisasjon (NSO). Pengene føres tilbake til studentrådet eller tilsvarende organ ved de høgskolene som ikke er medlem i NSO.
 
Vedtak om endring av semesteravgiften gjøres av styret i SiA etter anbefalinger fra Velferdstinget. Vedtaket må godkjennes av Kunnskapsdepartementet.

 

Hvorfor trenger jeg den?

For å få stipend og lån, samt ta eksamen, må du kunne bevise at du er student. 

For å bevise at du er student må du betale semesteravgift til den studentsamskipnaden du hører til. 

Å betale denne avgiften er kanskje den beste investeringen du gjør som student, fordi den kommer deg til gode. Pengene du betaler inn brukes nemlig til å bedre velferdstilbudet for studentene, slik at du kan trene billigere, få bedre mat i kantina og gå til legen selv om bankkontoen er skrapet.

Etter innbetalt semesteravgift kan semesterkort bestilles fra Studentweb, eller man kan laste ned semesterkort applikasjon (kun iOS og Android).

 

Hvordan betale den?

Semesteravgift til SiA kreves inn av universitetet eller høyskolen du går på. 

Avgiften kreves inn separat eller sammen med andre avgifter som utdanningsinstitusjonen krever inn. Det er altså ikke SiA som krever inn semesteravgiften

Har du spørsmål vedrørende betaling av semesteravgift, bør du derfor henvende deg til skolen du går på.

Universitetet og høyskolene overfører pengene til SiA etterskuddsvis.