Styret

 MEDLEMMER  VARAMEDLEMMER  STYREPROTOKOLL 
 Valgt av studentene  Valgt av studentene  
     
     
 Jacob Haugmoen Handegard Rolf Bjarne Larsen Møte 1 - 07.02.2019
 Hilde Hagen (nestleder) Simen E. Solberg Innkalling | Referat
 Preben Jakobsen Bjørnestad Thomas Johnsen Møte 2 - 21.03 2019
 Kjetil Nyjordet   Innkalling | Referat
 Kaja Eriksrød   Møte 3 - 09.05.2019
 Valgt av UiA Valgt av UiA  Innkalling Referat
 Kjetil Hellang  Paul Ragnar Svennevig Møte 4 - 14.06. 2019
 Greta Hilding Astrid Birgitte Eggen Innkalling | Referat
 Veslemøy Rabe Siri H. Puntervold Nilssen Møte 5 - xx.xx.2019
 Valgt blant ansatte Valgt blant ansatte Innkalling | Referat
 Claudia Lygre Kåre Buø Møte 6 - xx.xx.2019
 Mona Holta Holen Else Berit Naro Innkalling | Referat