Styret

 MEDLEMMER  VARAMEDLEMMER  STYREPROTOKOLL 
 Valgt av studentene  Valgt av studentene Møte 1 - 15.02.2018
     
     
 Kjetil Nyjordet (leder)  Silje Wingereid Hammerstad Innkalling | Referat
 Hilde Hagen (nestleder)  Ole Edvard Laengen Børresen Møte 2 - 22.03.2018
 Preben Jakobsen Bjørnestad  Valgt av UiA Innkalling | Referat
 Rolf Bjarne Larsen  Siri H. Puntervold Nilssen Møte 3 - 03.05.2018
 Simen E. Solberg  Paul Ragnar Svennevig Innkalling | Referat
 Valgt av UiA  Astrid Birgitte Eggen Møte 4 - 21-22.06.2018
 Kjetil Hellang   Valgt blant ansatte Innkalling | Referat
 Greta Hilding  Kåre Buø Møte 5 - 13.09.2018
 Veslemøy Rabe  Else Berit Naro Innkalling | Referat
 Valgt blant ansatte   Møte 6 - 25.10.2018
 Mirna Krpo   Innkalling | Referat
 Mona Holta Holen   Møte 7 - 06.12.2018
    Innkalling | Referat