Styret

 MEDLEMMER  VARAMEDLEMMER  STYREPROTOKOLL 
 Valgt av studentene  Valgt av studentene  
     
     
 Jacob Haugmoen Handegard Rolf Bjarne Larsen Møte 1 - 07.02.2019

 Hilde Hagen (nestleder) Simen E. Solberg Innkalling | Referat
 Preben Jakobsen Bjørnestad Thomas Johnsen Møte 2 - 21.03 2019
 Kjetil Nyjordet Valgt av UiA  Innkalling | Referat
 Kaja Eriksrød Paul Ragnar Svennevig Møte 3 - xx.xx.2019

 Valgt av UiA Astrid Birgitte Eggen Innkalling | Referat
 Kjetil Hellang  Siri H. Puntervold Nilssen Møte 4 - xx.xx.2019
 Greta Hilding Valgt blant ansatte Innkalling | Referat
 Veslemøy Rabe Else Berit Naro Møte 5 - xx.xx.2019
 Valgt blant ansatte   Innkalling | Referat
 Claudia Lygre   Møte 6 - xx.xx.2019
 Mona Holta Holen   Innkalling | Referat