Oppsigelse

Oppsigelsen må være oss i hende senest den 05. i måneden for at oppsigelsen skal gjøres gjeldende med virkning fra den 1. i påfølgende måned. Oppsigelse av kontrakt etter bindingstid må gjøres skriftlig til resepsjonen eller til: post@spicheren.no