Generelle vilkår

Medlemskapet er personlig og gjelder til det sies opp (etter eventuell bindingstid). Aldersgrensen for å bli medlem på Spicheren er fra kalenderåret du fyller 16 år. Personer mellom 16 og 18 år må ha underskrift fra foresatte ved innmelding.

Medlemmer forplikter seg til å følge de regler og anvisninger som gjelder for Spicheren Treningssenter. Disse vil fremgå i denne kontrakt, ved oppslag på senteret eller gjennom anvisninger fra de ansatte. Brudd vil kunne medføre inndragning av medlemskap. Medlemmer er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å benytte anleggets ulike treningsfasiliteter. All ferdsel og aktivitet i anlegget skjer på egen risiko og eget ansvar. Spicheren gjør spesielt oppmerksom på at svømmehallen normalt er ubemannet, og at medlemmet selv bærer ansvar for eget opphold der. Videre gjøres det oppmerksom på at klatring i klatreveggen forutsetter at klatrekurs på Spicheren eller lignende sertifisering er avlagt. Brukerne må rette seg etter gjeldende sikkerhetsregler.

 

Nøkkelbrikke

Nøkkelbrikken må kjøpes (Kr. 99,-) når medlemskap inngås. Nøkkelbrikken skal alltid tas med når du trener og uoppfordret benyttes på kortleser ved innpassering før du går til garderober/idrettsfasiliteter. Erstatning for mistet nøkkelbrikke kjøpes i resepsjonen for kr 99,-

 

Medlemsfordeler

Medlemmer på Spicheren kan som hovedregel benytte alle medlemstilbud. Enkeltbillett og klippekort gir ikke tilgang til medlemsfordelene, slik som medlemskap gjør. Les mer om fordeler her: Medlemsfordeler

Ansvar

Spicheren fraskriver seg ethvert ansvar for tap og/eller skade på personlige eiendeler som følge av opphold i anlegget. I tilfeller der medlemmer medbringer barn i anlegget, bærer medlemmet selv ansvar for barnets sikkerhet.

Generelt

På forvarsel vil tilbudet og åpningstiden kunne være begrenset eller endret. Informasjon om dette vil bli gitt på våre nettsider samt på vår Facebook side. Spørsmål om medlemskap, faktura, purring, frys og pausing og oppsigelser kan sendes til post@spicheren.no

Avtalegiro

Medlemmer som velger avtalegiro som betalingsform må godkjenne/aktivere avtalegiro i egen nettbank snarest etter at de er registrert som medlem. Da unngår de å få tilsendt månedlig faktura. Avtalegiro trekkes den 20. hver måned, og er betaling for neste måneds medlemskap. Oppsigelse av medlemskap må være mottatt av Spicheren senest den 5. i måneden for å unngå trekk for neste måneds trening.

Registrer avtalegiro

Prisjustering

Spicheren forbeholder seg retten til å prisjustere månedlig trekkbeløp i henhold til ordinær prisjustering av medlemskap. Prisjusteringer kan likevel ikke iverksettes før 12 mnd etter avtalen er inngått (12 måneder prisgaranti).

«Rent senter» Nulltoleranse for doping

Medlemmer på Spicheren Treningssenter forplikter seg gjennom sitt medlemskap til å ta avstand fra bruk av dopingmidler. Som medlem skal man være kjent med at bruk av dopingmidler utgjør et vesentlig mislighold av treningsavtalen, og gir Spicheren rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning. Medlemmet forplikter seg til ikke å bruke dopingmidler som fremkommer på særskilt dopingliste for treningssentre. Oppdatert liste kan til enhver tid  finnes på rentsenter.no.

Med ikraftsettelse fra 1.juli 2013 er all bruk av dopingmidler kriminalisert etter Legemiddelloven,  § 24 a. Bruk av – eller mistanke om bruk av dopingmidler på Spicheren kan bli politianmeldt.

Oppsigelse

Oppsigelsen må være oss i hende senest den 05. i måneden for at oppsigelsen skal gjøres gjeldende med virkning fra den 1. i påfølgende måned. Oppsigelse av kontrakt etter bindingstid må gjøres skriftlig til resepsjonen eller til: post@spicheren.no