Studentliv

Det finnes så mange muligheter som student. Gjør det til den beste tiden i ditt liv!

På denne siden vil vi gi deg en oversikt over aktører og tjenester som kan være nyttig for deg som student i Agder.

Ta deg tid til å kikke i gjennom innholdet, slik at du er kjent med hvilke muligheter som finnes.

Studentaktiviteter

Velferdstinget i Agder

Velferdstinget i Agder (VT) er et organ for alle studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Agders (SiA). 

VT jobber for dine velferdsrettigheter som student i Agder. VT velger studentrepresentanter til styret i SiA og SiA Kulturfond. VT fordeler studentsosiale midler til studentaktiviteter og er rådgivende organ for styret i SiA i mange saker. Følgende undervisningssteder er tilsluttet SiA:

  • Universitetet i Agder
  • NLA Mediahøgskolen Gimlekollen
  • Fagskolen i Kristiansand
  • Sørlandet Fagskole
  • Ansgar Teologiske høgskole
  • Folkeuniversitetet Sørlandet
  • Noroff

Besøk Velferdstinget på vt-agder.no

Leder og sekretariat

Konsulenten til velferdstinget er ansatt i Studentsamskipnaden i Agder og fungerer som bindeledd mellom SiA sine medlemslag. Konsulenten kan nås på e-post konsulent@vt-agder.no eller telefon 38 14 21 86.

Leder kan nås på e-post: leder@vt-agder.no

Studentorganisasjonen i Agder

Studentorganisasjonen i Agder (STA) er studentenes interesseorganisasjon ved Universitetet i Agder. STAs oppgave er å arbeide for studentenes faglige, sosiale, økonomiske og velferdsmessige interesser. STA organiserer omtrent 13.000 studentrer og er paraplyorganisasjon for en rekke studentaktiviteter.

Engasjer deg i STA

Gjennom å engasjere deg i studietida vil du få god og nyttig erfaring som du kan ta med deg inn i studiene og arbeidslivet. Ved å engasjere deg i STA eller råd, styrer og utvalg på UiA kan du være med å forbedre studiehverdagen din. For mer informasjon om hvordan du kan engasjere deg, send en e-post til sta@uia.no. 

Studentaktiviteter

Studentorganisasjonen i Agder er paraplyorganisasjon for nesten 60 forskjellige studentaktiviteter på Universitetet i Agder, fordelt på begge campuser. Det er et bredt utvalg å velge mellom, med alt fra kor til sportslige og politiske aktiviteter. Hvis du ikke finner en aktivitet som interesserer deg, har du muligheten til å starte din egen studentaktivitet. 

Besøk:stastudent.no 

Fadder

Bli kjent med folkene, stedet og campus.

Som ny student blir du en del av en "faddergruppe" når du begynner ved Universitetet i Agder i august. Tildelingen av fadder, og inndelingen i faddergrupper, skjer i oppropsmøtene/informasjonsmøtene som holdes for hvert av studiene den første dagen. Du trenger altså ikke å melde ifra at du ønsker fadder.

Les mer om Fadderordningen